Del artikel Print
Sommerhuse i Hjørring kommune sikres med sandfordring

Sommerhuse i Hjørring kommune sikres med sandfordring

Hjørring kommunes vestvendte kyst er ifølge Kystdirektoratet den strækning i Danmark, hvor risikoen for tab af værdier grundet erosion er størst.

Hvert år giver erosionen af denne strækning anledning til et sandtab på 400.000 m3/år. Det er netop den sandmængde, man vil fodre den lange strækning med i 2021 og 2022. Projektet skal strække sig fra Mårup i syd til Udemarken i nord, en i alt 9 km strækning, der omslutter Lønstrup.


Projektet er et samarbejde mellem 12 grundejerforeninger, som omfatter 2.200 sommerhuse, en privat virksomhed og Hjørring kommune og koster 11 mio. kr. Sandet skal komme fra en planlagt oprensning af Hirtshals Havns indsejling, hvilket har medført en fordelagtig pris.


Projektet har modtaget støtte fra staten kystbeskyttelsespulje, hvor man også vil søge yderligere støtte i håb om at forlænge projektet i 8-10 år.


-Det er helt unikt i national målestok at både grundejerforeninger, en privat virksomhed og en kommune kan finde sammen om et fælles mål, siger borgmester Arne Boelt.


Kilde: Nordjyske