Del artikel Print
Kystsikring i Solrød igangsætter sommeren 2021Colourbox

Kystsikring i Solrød igangsætter sommeren 2021

Beskyttelsen af Solrød Kommunes kyster nærmer sig med hastige skridt efter kommunen har vedtaget at frigive en anlægsbevilling til at sætte gang i etableringen af kystsikringen af et stort område vest for Strandvejen.

Solrød Kommune er i forbindelse med Køge Bugt udpeget som et af de områder i Danmark, hvor risikoen er særligt høj for oversvømmelser grundet klimaforandringer og h ekstremvejr. Derfor har Solrød Kommune taget endnu et skridt mod kystbeskyttelsen af kommunens kyster.

 

Byrådet har godkendt to af kommunens planer for kystsikringen. Den ene plan skal frigive en anlægsbevilling til etableringen af et stort kystsikret område vest for Strandvejen. Den anden plan er i relation til kystbeskyttelsesprojektet i området øst for Strandvejen. Herved vil kommunen sikre borgernes værdier og ejendomme mod de stigende vandmasser.

 

Kystsikringen vest for Strandvejen forventes at starte i juni 2021 og at være færdig i november 2021.

 

Kilde: Dagbladet