Del artikel Print
Oversvømmelser fra Gudenåen omfavnes i nyt projekt i Bjerringbro

Oversvømmelser fra Gudenåen omfavnes i nyt projekt i Bjerringbro

’Åpromenaden’ er navnet på det store klimatilpasningsprojekt , der skal fungere som et rekreativt parkområde i midtbyen.

Byrådets tekniske udvalg i Viborg Kommunes godkendte i slutningen af 2020 den designmanual, som skal være grundlag for etableringen af Åpromenaden. 

 

Med Gudenåen som naturligt midtpunkt, skal parken opdeles i to zoner, henholdsvis en ’våd’ zone og en tør ’zone’.

 

Den våde zone skal etableres langs Gudenåen. Flere steder vil man grave en hel til en halv meter ned i terrænet, for at skabe et naturligt vådområde med vandspejl, hvor dyre – og planteliv kan få lov til at boltre sig.

Den tørre zone hæves til to store pladser, som skal være afgrænset af en ny sti, perimeterstien. Stien skal etableres på toppen af en lav dæmning for at sikre, at vandet ikke trænger ind i den tørre zone, når vandstanden i Gudenåen varierer. De to store pladser skal indrettes, så der bliver plads til leg, events og udeliv.

 

Designmanualen beskriver desuden, at parken kommer at få et åbad med broer og et møllehjul, åpavilloner, en sauna og et stort madpakkehus, hvor der vil være bålsted, udekøkken, toiletter, legeplads og meget andet.   

 

Man forventer at påbegynde det første anlægsarbejde allerede i løbet af april måned, og at projektet vil være færdiggjort til efteråret 2022. De samlede omkostninger kommer til at ligge på omkring 10,65 millioner kroner.

 

Kilde: Midtjyllandsavis.dk