December

Værdiskabelse i Gudenåprojekt igennem nyt ’aktørlandskab’

29. december 2020
Projektet afprøver et nyt visuelt kortlægningsværktøj, der har til formål at skabe større værdi og bedre løsninger for de mange involverede aktører.

Nu sikres Odder mod oversvømmelser

29. december 2020
Etablering af en vandbremse og regnvandsbassin ved Odder Å skal sikre, at Odder ikke oversvømmes ved voldsomt vejr.

Klima- og naturprojekt i Tøndermarksen får grønt lyst fra EU programmet LIFE

22. december 2020
Det 248 ha store Margrethe Kog Nord udvikles som et natur- og reservoirområde

Ny international forskning viser, at indlandsisen i det sydvestlige Grønland smelter med hidtil uset hastighed

22. december 2020
Det 21. århundrede vil være perioden med den største afsmeltning af det sydvestlige Grønlands indlandsis sammenlignet med de seneste 12.000 år

Genslynget Elhøj Bæk i Favrskov kommune gavner både biodiversiteten og lokalsamfundet

21. december 2020
Elhøj Bæk er blevet frilagt efter at have været rørlagt i mange år

På Falster genanvendes drænvand med succes

21. december 2020
For at spare på grundvandet anvender Orenæs Gods på Falster drænvand til vanding af deres dyrkningsarealer.

5 km ledning kun til regnvand anlægges ved Strandvejen i Hellerup nord for København

21. december 2020
For at mindske risikoen for oversvømmelser og udledning af spildevand til Øresund separeres regnvand fra spildevand i Strandvejsområdet, som derefter ledes ud i Øresund.

Nyt screeningsværktøj til kommunernes klimatilpasning

10. december 2020
Klimatilpasning.dk’s nye værktøj samler de nyeste nationale miljø- og klimadata og giver bud på, hvor ekstremregn og stigende hav og vandløb kan give problemer.

Ekstra 350 mio. kr. i tilskudspuljen til kystbeskyttelse

10. december 2020
Som følge af aftalen om finansloven i 2021 får kystbeskyttelsespuljen vokseværk med 350 mio. kr. ekstra til kystbeskyttelsesprojekter frem mod 2023
Viser 1 - 9 ud af 9