Del artikel Print
Værdiskabelse i Gudenåprojekt igennem nyt ’aktørlandskab’

Værdiskabelse i Gudenåprojekt igennem nyt ’aktørlandskab’

Projektet afprøver et nyt visuelt kortlægningsværktøj, der har til formål at skabe større værdi og bedre løsninger for de mange involverede aktører.

Gudenåen strækker sig over hele 160 km og går igennem 7 forskellige kommuner, herunder: Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers.

 

I samarbejde med Aalborg Universitet blev det visuelle ’aktørlandskab’ benyttet som et supplerende projektværktøj med henblik på at styrke dialogen og udvide forståelsen af de mange aktører, deres forskellige værdier samt se på mulige interaktioner mellem dem

 

Ud over repræsentanter fra kommunerne, samt Skanderborg Forsyning, vil det store geografiske projektområde betyde, at der vil være mange direkte og indirekte aktører involveret i de klimatilpasningstiltag, som projektet på sigt kommer til at omfatte.

 

Projektetværktøjet skal ikke kun skabe værdi for aktuelle aktører, men også kortlægge andre aktører, der kan blive en del af den fremtidige udvikling for projektet.

 

Gudnåprojektet et et delprojekt under partnerskabsprojektet Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) under Region Midtjylland.

 

Kilde: Teknik og Miljø