Juni

Story map udgivet af Det Europæiske Miljøagentur (EAA) illustrerer, hvordan klimaforandringer vil påvirke udvalgte regioner i Europa

4. juni 2020
Kortet understreger vigtigheden af at mindske klimaforandringer gennem klimatilpasning

Næste fase af klimasikringsprojekt i Ringkøbing sættes i gang

1. juni 2020
Ringkøbing klimasikres mod store vandmængder med pumpestationer, regnvandsledninger og dige.
Viser 1 - 2 ud af 2