Del artikel Print
Nu sikres Odder mod oversvømmelser

Nu sikres Odder mod oversvømmelser

Etablering af en vandbremse og regnvandsbassin ved Odder Å skal sikre, at Odder ikke oversvømmes ved voldsomt vejr.

For at undgå fremtidige oversvømmelseshændelser har Odder kommune sat gang i en række klimatilpasningstiltag.

Vandbremsen skal ved voldsomme vejrhændelser og ekstrem nedbør sørge for at regulere vandmasserne, således at vandet opsamles i vandreservoiret og ikke oversvømmer Odder.

 

Kilde: Stiften.dk