Del artikel Print
På Falster genanvendes drænvand med succes

På Falster genanvendes drænvand med succes

For at spare på grundvandet anvender Orenæs Gods på Falster drænvand til vanding af deres dyrkningsarealer.

En måde at skaffe vand til vanding er ved at pumpe vand op fra undergrunden og anvende det på markerne.

 

Orenæs Gods har imidlertid valgt at se nærmere på en mere bæredygtig løsning.
I 2020 kunne godset for første gang se tilbage på en vandingssæson, hvor der blev genanvendt drænvand til vanding af markerne i stedet for grundvand.

Der er blevet etableret et 40.000 kubikmeter stort reservoir på en lavtliggende mark, hvor drænvand ,der ellers ville være endt i havet, nu opsamles og gemmes, til perioder med mindre nedbør.

 

Men det er ikke kun drænvandet, der anses som en vigtig ressource. Næringsstoffer i drænvandet, som bl.a. kvælstof og fosfor, der essentielle for planternes vækst, blive bedre udnyttet, og reducerer dermed risikoen for udvaskning til vandmiljøet.

 

Kilde: Effektivt Landbrug