Del artikel Print
Ekstra 350 mio. kr. i tilskudspuljen til kystbeskyttelse

Ekstra 350 mio. kr. i tilskudspuljen til kystbeskyttelse

Som følge af aftalen om finansloven i 2021 får kystbeskyttelsespuljen vokseværk med 350 mio. kr. ekstra til kystbeskyttelsesprojekter frem mod 2023

Oprindeligt var puljen på to gange 40 mio. kr. i 2020 og 2021 som følge af aftalen om finansloven 2019. Nu udvides puljen med nye 350 mio. kr. frem mod 2023. De bliver fordelt med ekstra 50 mio. kr. i 2021 og 150 mio. kr. i både 2022 og 2023. Samtidig skal tildelingskriterierne udvides, så flere kystbeskyttelsesprojekter i risikoområder rundt om i Danmark kan søge.

 

Midlerne skal hjælpe kommuner og digelag til at gennemføre nødvendige indsatser mod oversvømmelser og kysterosion. Det vil være muligt for kommuner og digelag at søge midler igen i 2021 og de kommende år.

 

Kystbeskyttelsespuljen har for 2020 bevilliget tilskud på i alt 39,1 mio. kr. til fem konkrete projekter. De fem projekter, der er bevilliget tilskud, er: Kirkeby Diges Nordre Fløjdige, ansøger er Havneby Digelag; Juvre Dige ved Prielen, ansøger er Juvre Digelag; Juvre Dige ved Rømø, ansøger er Digelaget vedrørende Rømø Juvre Dige; Nordkystens Fremtid, ansøger er Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune; og Sandfodring i Hjørring Kommune, ansøger er Hjørring Kommune. 

 

Tal og fakta:

  • Med aftale om finansloven for 2019 blev der afsat en samlet tilskudspulje på 80,6 mio. kroner i finansårene 2020 og 2021 til medfinansiering af diger ved Vadehavet og kommunale helhedsløsninger i områder, hvor risikoen for kysterosion er størst ifølge Kystanalysen fra 2016.
  • På finansloven for 2021 afsættes yderligere 350 mio. kr. til puljen fordelt med 50 mio. kr. i 2021 og 150 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023.
  • Derudover vil tildelingskriterierne for puljen blive udvidet, så flere kystbeskyttelsesprojekter kan søge tilskudspuljen.
  • I 2020 er der modtaget ni ansøgninger i første ansøgningsrunde, og der er samlet ansøgt om i alt 290,3 mio. kr. Kystdirektoratet har vurderet ansøgningerne, jf. Bekendtgørelse nr. 982 af 24. juni 2020 om tilskud til diger og anden kystbeskyttelse.
  • Der er en ansøgningsrunde til den samlede pulje til kystbeskyttelse til 90,8 mio. kr. i 2021

Kilde: Miljøministeriet