September

Borgerinddragelse i Juelsminde ved højvandssikring

2. oktober 2020
Når et nyt dige skal bygges i Juelsminde, bliver det med input fra byens borgere og interessenter

GEUS rapport: klimaforandringerne vil både mindske og øge grundvandsstanden i Danmark

2. oktober 2020
Store grundvandsstigninger samt markante grundvandsfald er begge en realitet for Danmark

Kystsikring på Sejerø

28. september 2020
Naturlige anlægsmaterialer skal kystsikre hovedvejen på Sejerø

Ny app ”Klimaklar” giver overblik over fremtidige forhøjede vandstande i Odense Kommune

22. september 2020
Odense Kommune og VandCenter Syd lancerer ny app, som skal give odenseanerne større indsigt i fremtidige regnmængders effekt på lokale vandstandsstigninger.

Stort projekt skal omdanne nåletræsplantager til varierede skove

15. september 2020
Med et stort EU-projekt til knap 100 mio. kroner vil miljøminister Lea Wermelin og en række partnere sætte fart på at omdanne ensartede nåletræsplantager til varierede skove. Det skal gøre skovene mere robuste over for klimaforandringerne, mere varierede og fremtidssikre produktionen af bæredygtigt træ

Anden ansøgningsrunde af pilotordningen for multifunktionel jordfordeling er nu åben indtil den 31 oktober 2020

15. september 2020
Kommuner og Naturstyrelsen kan igen søge om gennemførelse af en fri multifunktionel jordfordeling

Nyt højvandkort til borgerne i Halsnæs kommune

15. september 2020
Det nye digitale højvandskort kan afsløre om borgernes bolig er i risikozonen ved en eventuel oversvømmelseshændelse.

Ny strand hæves én meter

9. september 2020
55.000 tons jord skal lægges ovenpå Nordstranden ved Køge for at klimasikre området

Sønderborg Kommune påbegynder stormflodssikring i Gråsten

8. september 2020
Gråsten klimasikres med en 113 meter lang højvandsmur, som også forsynes med siddepladser
Viser 1 - 9 ud af 9