Januar

Flere hundredetusinde bygninger i Danmark er i fare for oversvømmelse

6. februar 2020
Ny analyse viser hvordan ekstreme nedbørsmængder og stormfloder kan påvirke bygninger, som ligger tæt ved eller på lavninger, vandløb og kyststrækninger i Danmark.

Nye samarbejdsværktøjer fra partnerskabet Regn & Byer

28. januar 2020
Regn & Byer har udviklet en pjece med værktøjer, der skal hjælpe kommuner og spildevandsselskaber med at samarbejde om klimatilpasning.

Milliontilskud skal sikre videreførelse af klimatilpasningsprojekt

27. januar 2020
Nyt tilskud fra Region Midtjylland skal sørge for at EU klimaprojektet ’Coast to Coast Climate Change’ kan videreføres og dermed sikre udviklingen af klimatilpasningen i det midtjyske.

Workshop om multifunktionel jordfordeling

27. januar 2020
Den 25. februar i Aarhus og den 27. februar i Odense, inviterer Landbrugsstyrelsen til workshop omkring multifunktionel jordfordeling.

Enghaveparken er tilbage på Vesterbro - nu med skybrudssikring

23. januar 2020
Parken skal forhindre, at Vesterbro rammes af oversvømmelser under skybrud

Kystbeskyttelse med helhed og lokale hensyn

22. januar 2020
En analyse af 32 eksempler på kystbeskyttelse danner udgangspunkt for tre nye typologier til kortlægning af de danske kyster.

Multifunktionel jordfordeling i høring

16. januar 2020
Bekendtgørelse og den tilhørende vejledning om multifunktionel jordfordeling er sendt i høring. I tørkepakken til landbruget fra 28. september 2018 blev der afsat 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling.
Viser 1 - 7 ud af 7