Del artikel Print
Klima- og naturprojekt i Tøndermarksen får grønt lyst fra EU programmet LIFE

Klima- og naturprojekt i Tøndermarksen får grønt lyst fra EU programmet LIFE

Det 248 ha store Margrethe Kog Nord udvikles som et natur- og reservoirområde

Projektet forener natur med klimatilpasning, hvor området skal fungere som et reservoirområde ved ekstrem regn langs Vidåen og dermed reducere risikoen for oversvømmelse i Tøndermarsken-området.

 

Første fase kan nu starte og med den seneste bevilling fra EU Life forventes projektet færdigt i 2026, De første 2 år vil der blive indgået aftaler om frivillig jordfordeling i form af salg og bytte af jord med landmænd og jordejere.

 

Denne klimatilpasning langs Vidåen er en del af Tøndermarskinitiativets seks projektspor. Tøndermarksinitiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-Fonden og Tønder Kommune.

 

EU LIFE programmet bidrager med 41 millioner danske kroner. De resterende 28 millioner kommer fra Tøndermarksinitiativet og øvrige partnere.

 

Kilde: Altinget.dk og Jydske Vestkysten