Del artikel Print
5 km ledning kun til regnvand anlægges ved Strandvejen i Hellerup nord for København

5 km ledning kun til regnvand anlægges ved Strandvejen i Hellerup nord for København

For at mindske risikoen for oversvømmelser og udledning af spildevand til Øresund separeres regnvand fra spildevand i Strandvejsområdet, som derefter ledes ud i Øresund.

Den nye ledning giver ikke kun anledning til mindre risiko for oversvømmelser, men vil også reducere risikoen for, at der sker overløb med spildevand fra husholdninger i Hellerup.

Det betyder, at langt mindre spildevand vil ende i Øresund, og at borgerne vil opnå en langt større beskyttelse, når oversvømmelseshændelser eller forhøjet vandstand truer, som følge af stormfloder eller voldsomt uvejr.

 

Projektet har en entreprisesum på 33 mio. kroner og forventes at være afsluttet i starten af 2021.

 

Kilde: Entreprenøren