November

Nu sættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan i gang

24. november 2020
Konsekvenserne af klimaforandringerne er store. Regeringen og Folketingets partier er enige om, at opgaven med at klimatilpasse samfundet er så vigtig, at der både er brug for handling nu og solide løsninger på lang sigt. Derfor igangsættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan og fire initiativer, som skal hjælpe med at løse nogle af de mest påtrængende udfordringer.

Vinderforslaget 'Membranen' integrerer vandet i stormflodsbeskyttelsen af Vejle

18. november 2020
Idekonkurrencen Kanten bød på innovative løsninger til stormflodsbeskyttelse

Vandforsinkelse i oplandet omkring Grejs å skal medvirke til at reducere risikoen for oversvømmelse i Vejle

16. november 2020
Anlægsarbejdet rykker ind på nogle marker i Fløjstrup nær Grejsdalen

Dige skal sikre Næsby Strand ved Slagelse mod oversvømmelser

11. november 2020
1. spadestik til anlægsarbejdet er taget

Rekreativt vådområde bidrager til at klimasikre Thisted

6. november 2020
Tingstrup sø er klimasikring samt bynært naturområde
Viser 1 - 5 ud af 5