November

Kystdirektoratet lancerer nyt værktøj "Kystplanlægger" til landets kystkommuner

30. november 2020
Med udgangspunkt i en ny national risikokortlægning stiller Kystdirektoratet nye analyser og strategier til rådighed for kystplanlægning. Kystplanlæggeren er beregnet til brug for planlægningen i landets kystkommuner, men er tilgængeligt for alle.

Ny vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion

30. november 2020
Nu er anden version af "Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion" klar

Nu sættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan i gang

24. november 2020
Konsekvenserne af klimaforandringerne er store. Regeringen og Folketingets partier er enige om, at opgaven med at klimatilpasse samfundet er så vigtig, at der både er brug for handling nu og solide løsninger på lang sigt. Derfor igangsættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan og fire initiativer, som skal hjælpe med at løse nogle af de mest påtrængende udfordringer.

Vinderforslaget 'Membranen' integrerer vandet i stormflodsbeskyttelsen af Vejle

18. november 2020
Idekonkurrencen Kanten bød på innovative løsninger til stormflodsbeskyttelse

Ny ansøgningsrunde til Realdania projektet ”Byerne og det stigende havvand”, lanceres d. 26 november

18. november 2020
Miljø- og Fødevareministeriet indgåede partnerskab med Realdania om at styre indsatsen mod havvandsstigninger og stormflod, starter ny ansøgningsrunde

Vandforsinkelse i oplandet omkring Grejs å skal medvirke til at reducere risikoen for oversvømmelse i Vejle

16. november 2020
Anlægsarbejdet rykker ind på nogle marker i Fløjstrup nær Grejsdalen

Dige skal sikre Næsby Strand ved Slagelse mod oversvømmelser

11. november 2020
1. spadestik til anlægsarbejdet er taget

Rekreativt vådområde bidrager til at klimasikre Thisted

6. november 2020
Tingstrup sø er klimasikring samt bynært naturområde
Viser 1 - 8 ud af 8