Nyheder om byggeri

Nyheder om byggeri

5 km ledning kun til regnvand anlægges ved Strandvejen i Hellerup nord for København

21. december 2020
For at mindske risikoen for oversvømmelser og udledning af spildevand til Øresund separeres regnvand fra spildevand i Strandvejsområdet, som derefter ledes ud i Øresund.

Nyt screeningsværktøj til kommunernes klimatilpasning

10. december 2020
Klimatilpasning.dk’s nye værktøj samler de nyeste nationale miljø- og klimadata og giver bud på, hvor ekstremregn og stigende hav og vandløb kan give problemer.

Nu sættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan i gang

24. november 2020
Konsekvenserne af klimaforandringerne er store. Regeringen og Folketingets partier er enige om, at opgaven med at klimatilpasse samfundet er så vigtig, at der både er brug for handling nu og solide løsninger på lang sigt. Derfor igangsættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan og fire initiativer, som skal hjælpe med at løse nogle af de mest påtrængende udfordringer.

Ny ansøgningsrunde til Realdania projektet ”Byerne og det stigende havvand”, lanceres d. 26 november

18. november 2020
Miljø- og Fødevareministeriet indgåede partnerskab med Realdania om at styre indsatsen mod havvandsstigninger og stormflod, starter ny ansøgningsrunde

Tons tunge jernplader skal beskytte Horsens mod oversvømmelser

26. oktober 2020
En 180 meter lang jernvæg skal sikre mod oversvømmelse og erosion ved Bygholm Sø

Nyt rekreativt område i Randers skal medvirke til at klimasikre midtbyen

21. august 2020
Et samarbejde imellem Vandmiljø Randers og Randers Kommune skal resultere i et nyt regnvandsbassin på Østervold.

Den historiske bydel i Helsingør, Hestemøllestræde, får klimaprojekt med respekt for historien

20. august 2020
Projektet skal vise, hvordan man kan klimatilpasse en gammel middelalderby med respekt for de historiske værdier

Første etape af omfattende klimatilpasningsprojekt står færdigt i Vejle

3. august 2020
Klimapark mindsker risikoen for oversvømmelser

Filterbeton - ny teknologi bygger videre på drænbetonteknologi

8. juli 2020
Et udviklingsprojekt finder, at filterbeton kan være med til at sikre bebyggede arealer mod oversvømmelser

En 3,4 km lang kloaktunnel i Hvidovre er tæt på at være færdig

6. juli 2020
Projektet, som HOFOR har stået for, vil mindske risikoen for oversvømmelser i området
Viser 1 - 10 ud af 258