Bebyggelser og byudviklingColourbox
Del artikel Print

Bebyggelser og byudvikling

Klimatilpasning bliver en del af al fysisk planlægning

Udviklingen af et bæredygtigt byggeri, samt bæredygtige byer og bebyggelser er hjørnestene i bestræbelserne på at begrænse de klimaforandringer, som en voksende befolknings stadig større belastning af klodens resurser og klima afstedkommer.

 

Selv om klimatilpasning i første række handler om at tilpasse vores bygninger og byer til ændrede klimaforhold, må løsningerne selvfølgelig også være bæredygtige og bidrage til den grønne omstilling. Det gælder i lige høj grad klimatilpasningen af vores eksisterende bebyggelser som den fremadrettede byudvikling. Rigtigt tænkt kan klimatilpasning bidrage til flere grønne åndehuller, som gør vores byer og lokalområder bedre at bo og færdes i.

 

Landets kommuner har igennem de sidste par år arbejdet målrettet for at tilvejebringe grundlaget for den lokale klimatilpasning. Fokus rettes især på risikoen for oversvømmelser som følge af stigende regnmængder, voldsomme skybrud og forventede vandstandsstigninger. Særligt udsatte områder er blevet identificeret og kortlagt, og der udarbejdes planer og prioriteres indsatser.

 

Mange steder har man allerede klimasikret udsatte byområder, og indsatsen vil fortsætte i de kommende år. De kommunale klimatilpasningsplaner vil over tid blive skrevet ind i kommuneplanerne, så klimatilpasningen fremover vil indgå i grundlaget for al planlægning af eksisterende byområder såvel som ny byudvikling. Kommunerne har med klimalokalplaner desuden fået et redskab til at lægge hensyn til klimatilpasning til grund for ny planlægning af et område. 

 

Senest redigeret: 21-03-2023