Del artikel Print
Ny EU rapporter om teknisk og bedste praksis for klimatilpasning af bygninger

Ny EU rapporter om teknisk og bedste praksis for klimatilpasning af bygninger

Målet med de nye rapporter er, at danne rammer for vejledning om klimatilpasning på bygningsniveau. Dette er b��de for nye og eksisterende bygninger, med fokus på at reducere de største risikoer, forbedre fremtidssikringen af byggerier.

EU har udgivet to rapporter med fokus på klimatilpasning og byggeri. 

 

Den ene rapport er en teknisk vejledning af klimatilpasning af byggerier. Rapporten danner overblik og samler nuværende metoder, specifikationer og bedst praksis for klimarobuste bygninger, der herfra kan bruges som et praktisk redskab til vejledning og bruges som referencemateriale. Nøglepunkter som denne rapport danner overblik om inkludere:

 

  1. Overblik over nuværende EU-niveau politik og standarder i forhold til klimatilpasning af bygninger
  2. Et resumé af den nuværende status for standarder for strukturel bygningsdesign på europæisk og nationalt niveau, når det kommer til klimatilpasning i bygninger
  3. Et overblik over hovedelementerne af klimasvagheder og risikovurdering for bygninger
  4. De nuværende metoder for vurdering af klimatilpasning af bygninger

 

Den anden rapport er en bedst praksis vejledning af klimatilpasning af byggerier. Denne rapport fremstiller en vejledning til, hvordan man kan forbedre robustheden af bygninger, ved bl.a. at præsentere løsninger og casestudier.  Denne bedste praksis for forbedring af robustheden af bygninger, er bl.a. sat i kontekst af klassificerede områder af klimarelaterede farer:

 

  • Temperatur relaterede
  • Vind relaterede
  • Vand relaterede
  • Solid masse relaterede

 

Under disse klassifikationer er der yderligere fremhævet nogle prioriterede farer, der kan have signifikant påvirkning af bygninger og dets beboere. Disse inkluderer hedebølger, stormvejr, tørke, kraftig nedbør, oversvømmelser og nedsynkning i jorden. Disse risiko er ikke de eneste vurderet og klassificeret i bedst praksis vejledninger.

 

Du kan læse rapporterne og mere om dem i læs mere delen herunder.