Del artikel Print
Nye grafer fra Hipdata viser hvordan klimaforandringer påvirker sæsonvariation i grundvand og vandløb

Nye grafer fra Hipdata viser hvordan klimaforandringer påvirker sæsonvariation i grundvand og vandløb

Med det nye data og grafer fra Hipdata kan man se hvordan klimaforandringer påvirker dybden til grundvandet, og vandføring i vandløbene.

Risikoen for oversvømmelser og tørke er høj i Danmark. Derfor har SDFI i regi af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2022-2025 indarbejdet nye grafer i HIP, der viser, hvor meget grundvandet forventes at stige om vinteren, og hvor meget det forventes at falde om sommeren. Det kan bruges til at vurdere behov for løsninger i perioder med for lidt og for meget vand og dermed understøtte arbejdet med helhedsorienteret klimatilpasning.

 

 

Klimaændringernes betydning for sæsonvariation i både dybden til grundvand og vandføring i vandløb kan ses i de nye grafer på Fremtidssiden af Hipdata.dk. Det er også muligt at se de beregnede dybder og vandføringer for fremtiden i graferne. Alle data kan fortsat downloades, men nu kan de bedre ses på Hipdata.dk, og der er lettere adgang til data fra tabeller i grafvinduet.

Derudover er der skabt adgang til flere vandløbsdata, samt foretaget en række andre forbedringer af Hipdata.dk. Få samlet overblik over de seneste forbedringer på Hipdata.dk under Brugerforum