Del artikel Print
Ny prototype af udstilling af LAR-data kan hjælpe i byplanlægningen

Ny prototype af udstilling af LAR-data kan hjælpe i byplanlægningen

SDFI har sammen med Aarhus kommune og Aarhus vand udarbejdet en ny prototype, der skal gøre data fra anlæg til lokal afledning af regn mere tilgængelig, og herved hjælpe byplanlægningen.

SDFI har i samarbejde med Aarhus kommune og Aarhus Vand udarbejdet en prototype for udstilling af data om anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR). Prototypen kan ses på SDFI Labs.

 

I mange byer er der etableret klimatilpasningsanlæg til lokal afledning af regnvand fra tage, veje og andre befæstede arealer til parker, regnbede, søer og underjordiske faskiner mm. Formålet er at forebygge oversvømmelser fra skybrud på grund af overbelastede kloakker ved at øge nedsivningen til grundvand. Men mange LAR-anlæg kan give problemer med stigende grundvand.

 

Derudover er det et problem, at LAR-anlæg ofte ødelægges pga. graveaktiviteter til vedligeholdelse eller udvidelse af nedgravede ledningsnet, eller fordi der foretages ændringer omkring LAR-anlægget, der påvirker anlæggets funktion. Det skyldes, at borgere, vejarbejdere og andre entreprenører ikke kender til LAR-anlæggets eksistens og funktion.

 

Derfor er det vigtigt at udstille data om LAR-anlæg og deres funktion. SDFI har i samarbejde med Aarhus kommune og Aarhus Vand afholdt brugerworkshops og analyseret LAR-data med det formål at udvikle en første prototype for udstilling af LAR-data med fokus på geografisk repræsentation. Læs om arbejdet på SDFI Labs. Her kan du også fortælle, hvad du synes om prototypen, og om du har forslag til forbedringer og videreudvikling.