Nyheder om beredskab

Nyheder om beredskab

Meteorologer bliver bedre til at forudse stormflod

17. december 2019
Nye mere nøjagtige modeller af fem danske fjorde giver større præcision, når DMI fremover varsler stormflod

Højvandsbeskyttelse: Tøjhushaven i Randers får ny dæmning

30. november 2019
Ny mobil højvandsdæmning skal beskytte Tøjhushavekvarteret i forbindelse med stormflod og oversvømmelse

Ny rapport skal hjælpe med at forudsige oversvømmelser

2. september 2019
En rapport fra Kystdirektoratet beskriver en metode til beregning af sandsynligheden for sammenfald af ekstreme hændelser fra oversvømmelseskilder.

Et af Københavns største skybrudsprojekter står nu færdigt

16. juni 2019
600 træer og tusindvis af stauder i regnbede er blevet etableret for at ruste byens gader imod oversvømmelse.

Klimabegivenhederne har kostet Danmark næstmest i Europa

29. maj 2019
Det ekstreme vejr med stormfloder, skybrud, voldsomme storme og hedebølger har kostet Europa 3381 mia. kr. i perioden 1980 til 2017. I forhold til antal indbyggere og landets størrelse har Danmark betalt en stor pris.

Et fåtal af danske husejere bekymrer sig om klimasikring

10. april 2019
En undersøgelse viser, at det kun er en femtedel af de danske husejere, der bekymrer sig om deres bolig om deres bolig er tilstrækkeligt sikret mod oversvømmelse ved skybrud og stormflod.

Nye oversvømmelser skal forhindres af klimasikring for millioner

27. september 2017
Millioner er på vej til klimasikring af Ry, som var et af de områder, der blev hårdest ramt af skybruddet den 6. september.

Beredskab skaber plan mod voldsomt vejr

11. september 2017
Beredskabet mod oversvømmelser skal skærpes i fire kommuner.

Storebæltsbroen sikres mod klimaforandringer

2. februar 2017
Med aluminium og diger skal elektronik og tunnelmundinger til Storebæltsbroen beskyttes.

EU støtter midtjysk klimaprojekt med 52 mio. kr.

21. december 2016
I de kommende seks år skal Region Midtjylland sammen med en lang række partnere og støttende organisationer gøre Midtjylland mere robust over for klimaforandringerne. EU har valgt at støtte det midtjyske projekt C2C CC, der også skal generere ny viden, erhvervsudvikling og eksport.
Viser 1 - 10 ud af 125