Del artikel Print
Klimaatlas opdateres med nyt scenarie for klimaforandringer i Danmark

Klimaatlas opdateres med nyt scenarie for klimaforandringer i Danmark

DMI opdaterer klimaatlas med et scenarie, som viser de forventede klimaændringer i Danmark, hvis den globale opvarmning holdes under 2°C.

I DMI's klimaatlas har man indtil nu kunnet se, hvordan vejrhændelserne i Danmark vil blive voldsommere frem til 2100, hvis den globale opvarmning overstiger 2°C. Klimaatlasset opdateres nu med et RCP2,6 klimascenarie, som viser, hvordan det danske klima vil ændre sig, hvis man formår at holde den globale opvarmning under 2°C.

 

”Klimaatlas viser, at vi skal forvente flere skybrud i fremtiden, men stigningen kan begrænses til 30 % flere skybrud i slutningen af århundredet, hvis den globale opvarmning begrænses til 2°C. Fastholder verdens lande de nuværende reduktionsplaner, i det vi kalder et mellemhøjt udledningsscenarie, skal vi forvente en stigning på 40 % flere skybrud, mens et højt udledningsscenarie, hvor udledningen af drivhusgasser eskalerer, vil udløse 70 % flere skybrud” forklarer Mark Payne, faglig leder af klimaatlas hos Nationalt Center for Klimatilpasning ved DMI.

 

Klimaatlas indeholder data for forventede temperaturer, nedbør, vandstand og stormfloder i det fremtidige danske klima. Data omfatter bl.a. et kvalificeret bud på, hvor meget temperaturen og vandstanden vil stige, samt hvordan mængden af nedbør og størrelsen af stormfloder og skybrud ændres.

 

Kilde: DMI