Kommunens brandvæsen er skræddersyet til de lokale behov
Del artikel Print

Kommunens brandvæsen er skræddersyet til de lokale behov

Kommunens brandvæsen er skræddersyet til de lokale behov

 

Kommunerne har ansvaret for, at det kommunale redningsberedskab (eller med andre ord: brandvæsnet) er dimensioneret efter de lokale forhold. Langt de fleste kommuner varetager opgaverne i fælleskommunale brandvæsner, der omfatter to eller flere kommuner.

 

Brandvæsnet skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljø i forbindelse med pludseligt opståede hændelser, ulykker og katastrofer, som finder sted i lokalområdet. De lokale risici skal identificeres og analyseres og skal lægges til grund for dimensioneringen af brandvæsnet. Områdets risikoprofil og serviceniveau indgår i en plan for brandvæsnet, som også indeholder oplysninger om brandvæsnets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel.

Efter behandling i beredskabskommissionen sendes planforslaget til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, der foretager en teknisk, faglig gennemgang af planforslaget. Styrelsen skal dog ikke godkende planforslaget.

 

Den endelige plan for brandvæsnet vedtages af kommunalbestyrelsen eller den fælles beredskabskommission. Planen revideres, når udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale valgperiode.

Planen for brandvæsnet beskriver således, hvordan brandvæsnet er tilrettelagt ud fra en vurdering af de lokale risici m.v.

Senest redigeret: 25-05-2022