Det statslige redningsberedskab står klar  til at bakke opColourbox
Del artikel Print

Det statslige redningsberedskab står klar til at bakke op

På Beredskabsstyrelsens seks centre spredt ud over
landet står mandskab og materiel klar, når situationen kræver det

 

Det statslige beredskab består af mere end 1.500 fastansatte, værnepligtige og frivillige samt materiel og køretøjer fordelt på Beredskabsstyrelsens seks afdelinger i landet. Deres opgave er at assistere de kommunale redningsberedskaber, politi og andre myndigheder ved større eller længerevarende indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab eller specialmateriel. 

 

Det statslige beredskab ledes af Beredskabsstyrelsen, der foruden de operative opgaver også er den statslige myndighed på området. Styrelsen har i den forbindelse ansvaret for løbende at vurdere og opdatere det nationale risikobillede i forhold til alle tænkelige natur- og menneskeskabte katastrofer, herunder selvfølgelig også de klimarelaterede. Du finder Beredskabsstyrelsens gældende rapport om det nationale risikobillede her.

 

Beredskabsstyrelsen yder endvidere rådgivning og ekspertbistand i alle beredskabsspørgsmål til offentlige myndigheder såvel som til virksomheder, lige som styrelsen er med til at sikre en forsvarlig uddannelse af det mandskab, der indgår i de kommunale og statslige beredskaber.

 

Endelig kan Beredskabsstyrelsen yde assistance internationalt, hvis et land eller en international organisation beder om hjælp i forbindelse med natur- eller menneskeskabte katastrofer. Styrelsen videreudvikler i disse år sin internationale bistandskapacitet, og denne kapacitet vil selvfølgelig også kunne sættes ind ved ekstreme vejrhændelser i Danmark.

 

Læs mere om Beredskabsstyrelsens opgaver og varetagelse her.

 

Senest redigeret: 11-02-2019