Beredskabsstyrelsen står klar til at bakke opColourbox
Del artikel Print

Beredskabsstyrelsen står klar til at bakke op

På Beredskabsstyrelsens seks centre spredt ud over
landet står mandskab og materiel klar, når situationen kræver det

 

Beredskabsstyrelsen råder over mere end 1.500 fastansatte, værnepligtige og frivillige samt materiel og køretøjer fordelt på seks beredskabscentre i landet. Deres opgave er at assistere de kommunale redningsberedskaber, politi og andre myndigheder ved større eller længerevarende indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab eller specialmateriel.

 

Udover assistancer har Beredskabsstyrelsen bl.a. ansvar for løbende at vurdere og opdatere det nationale risikobillede i forhold til ulykker, kriser og katastrofer, herunder selvfølgelig også de klimarelaterede. Længere nede kan du læse Beredskabsstyrelsens gældende rapport om det nationale risikobillede.

 

Beredskabsstyrelsen yder endvidere rådgivning og ekspertbistand i alle beredskabsspørgsmål til offentlige myndigheder såvel som til virksomheder, ligesom styrelsen er med til at sikre en forsvarlig uddannelse af mandskabet i redningsberedskabet, politi og akutberedskabet.

 

Endelig kan Beredskabsstyrelsen yde assistance internationalt, hvis et land eller en international organisation beder om hjælp i forbindelse med natur- eller menneskeskabte katastrofer. Styrelsen videreudvikler i disse år sin internationale bistandskapacitet, og denne kapacitet vil kunne sættes ind ved ekstreme vejrhændelser i Danmark.

Senest redigeret: 25-05-2022