Det danske redningsberedskab har to niveauerColourbox
Del artikel Print

Det danske redningsberedskab har to niveauer

I akutte situationer er det kommunale redningsberedskab førsteansvarlig – men Beredskabsstyrelsen står klar til at sætte ind med mandskab og specialmateriel, når det bliver nødvendigt.

 

Det er i første række det kommunale redningsberedskab, der er ansvarlig for indsatsen i akutte situationer, når naturen går amok – og når skybrud, storme eller stormflod truer liv, ejendom og miljø, f.eks. med oversvømmelser.

 

Det kommunale redningsberedskab mod ulykker varetages typisk af brandvæsenet, der kan være frivilligt eller kommunalt, eventuelt udliciteret til et privat firma. Ved ekstreme vejrforhold er opgaverne ikke nødvendigvis anderledes end i hverdagen, men vilkårene for at løse dem bliver vanskeligere. Der vil for eksempel ofte være mange opgaver, som skal løses samtidig.

 

Er opgaverne for omfattende til, at det kommunale redningsberedskab kan klare indsatsen med egne resurser, kan det tilkalde assistance fra det statslige redningsberedskab, som Beredskabsstyrelsens har organiseret i seks regionale beredskabscentre fordelt over landet.

 

Hjælp til selvhjælp


Det vigtigste beredskab er dog i mange tilfælde det, som den enkelte borger selv mobiliserer. Når voldsomt vejr truer, kan du få gode råd i akut-indgangen her på hjemmesiden.

 

       

Senest redigeret: 25-05-2022