Nyheder fra erhverv

På listen nedenunder kan du se alle de nyheder, der findes på portalen om erhverv.

Quinoa kan vandes med havvand

25. juni 2019
Quinoaplanten kan muligvis være et af svarene på klimaforandringernes medfølgende fødevareudfordringer.

Nyt center for test af salttolerant afgrøde

17. juni 2019
Smagen af Danmark etablerer testcenter på Sejerø for at eksperimentere med salttolerant planteproduktion på landbrugsjord nær havvand.

Et af Københavns største skybrudsprojekter står nu færdigt

16. juni 2019
600 træer og tusindvis af stauder i regnbede er blevet etableret for at ruste byens gader imod oversvømmelse.

Klimabegivenhederne har kostet Danmark næstmest i Europa

29. maj 2019
Det ekstreme vejr med stormfloder, skybrud, voldsomme storme og hedebølger har kostet Europa 3381 mia. kr. i perioden 1980 til 2017. I forhold til antal indbyggere og landets størrelse har Danmark betalt en stor pris.

Landmænd får bedre mulighed for vanding ved tørke

10. april 2019
Sommerens tørke gik hårdt ud over danske landmænds afgrøder. Som en del af tørkepakken får landmænd nu hurtigere mulighed for at indvinde mere vand, hvis tørken rammer igen.

Danmarks første klima- og forsyningsingeniører

27. marts 2019
Nye ingeniører fra VIA University College i Horsens er uddannede til at tackle klimamæssige udfordringer. Første afgangshold står klar nu som specialister i at sikre vand- og energiforsyningen mod klimaforandringer.

I Middelfart går klimatilpasning hånd i hånd med byfornyelse og arkitektur

20. februar 2019
KlimaByen i Middelfart er Danmarks største demonstrationsprojekt for byudvikling gennem klimatilpasning. Her er regnvandet gjort til et aktiv, så klimatilpasningen skaber unikke offentlige rum, der kan glæde byens borgere og skabe merværdi.

Klimasikring på Sprogø

4. april 2018
Kystbeskyttelsen og digerne rundt om tunnelportalen på Sprogø skal forstærkes. Anlægsarbejderne har en anslået værdi på 35 mio. kr.

Information om MUDP projekter

26. januar 2018
Danske virksomheder er fulde af idéer til innovative grønne løsninger på de miljøudfordringer, som verden står overfor. Flere af de idéer bliver ført ud i livet ved hjælp af tilskud fra det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Nu har du selv chancen for at søge om støtte til dit projekt om grøn teknologi.

'Scandinavian Green Roof Award' går til Mærsk Tårnet

4. december 2017
5000 kvadratmeter med 60 plantearter vil hjælpe med at aflaste kloaksystemet og reducere risikoen for oversvømmelse.
Viser 1 - 10 ud af 292
Senest redigeret: 15-12-2010