Del artikel Print
Klimaværktøj udkommer i version 2.0

Klimaværktøj udkommer i version 2.0

Klimatilpasnings.dk's net-baserede klimatilpasnings-værktøj KAMP er opdateret med data for grundvand, så man nu også kan se, hvor stigende grundvand kan give problemer.

Miljøstyrelsens net-baserede klimatilpasnings-værktøj er opdateret med data for grundvand, så man nu også kan se, hvor stigende grundvand kan give problemer.
Det nye klimatilpasningsværktøj til kommunerne er netop blevet udbygget med de nyeste data for terrænnært grundvand fra HIP-projektet. Så fremover kan man se, hvor grundvandet kan stige op og give problemer.
Klimaværktøjet kan fortsat også vise, hvordan havstigninger påvirker landskabet, og hvor regnvand og vandløb kan skabe oversvømmelser.
Klimaværktøjet kaldes også Kamp, en forkortelse for Klimatilpasning- og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere.
KAMP er interaktivt, så man kan skrue op og ned for regnen, grundvandet og vandstanden i havet og se, hvordan landskab, infrastruktur og bebyggelser kan blive påvirket.
Man kan også se, hvor fredninger, Natura 2000- og §3-områder eller andre områder med vigtige hensyn, som bør tages i betragtning i forbindelse med eventuelle klimatilpasningsprojekter.

 

Nem adgang til klima- og naturdata
Det nye cloud-baserede værktøj er udviklet af Danmarks Miljøportal i samarbejde med Miljøstyrelsen Værktøjet er især rettet mod miljø- og planmedarbejdere i kommunerne, som får nem adgang til udvalgte klima- og miljø-, plan- og ejendomsdata fra mange forskellige nationale databaser.

Fakta om grundvand i klimaværktøjet
Værktøjet viser og bruger de nyeste landsdækkende data. For grundvand er der en detaljeringsgrad ned til 10x10 meter, og for mange af de øvrige data en opløsning på 40x40 cm. Med de nye datasæt får kommunerne adgang til detaljerede og opdaterede data for, hvor grundvandet forventes at stå, både med sæsonvariationer, ændringer over tid og en række andre statistiske afledte produkter.
Det er GEUS, der har foretaget modelarbejdet for HIP-projektet.
KAMP udbygges og forbedres løbende i samarbejde med de relevante aktører og brugere.
Regionerne ved Region Midtjylland, KL og Erhvervsstyrelsen har været med i styregruppen i udviklingen af KAMP. En række kommuner har deltaget og givet input som en del af følgegruppen.


Fakta om Kamp
Kamp er et screeningsværktøj, som sammenstiller eksisterende nationale data, beregninger og fremskrivninger og viser, hvor disse data peger på områder, hvor der er mulige vandpåvirkninger, som der kan være behov for at se nærmere på. KAMP indeholder således ikke detaljerede lokale data og modeller – såsom hvordan lokale kloakker og nedsivning kan afhjælpe ved ekstremregn, eller hvordan lokale, allerede planlagte klimasikringsprojekter vil kunne hjælpe. Antagelsen er dog ofte ikke langt fra virkeligheden, når vi rammes af de helt store ekstremvejrshændelser. For ved skybrud vil kloakkerne ofte ikke kunne følge med, og jorden vil bliver vandmættet efter længere perioder med regn.
KAMP opdaterer og erstatter over tid tidligere værktøjer, som har været tilgængelige på Klimatilpasning.dk. Som noget helt nyt kan man i KAMP direkte aflæse, hvor mange bygninger og hvor mange kilometer vej, der potentielt kan blive påvirket af vandmasserne og den anslåede bygningsværdi, der bringes i fare. Desuden vil KAMP’s rapportfunktionalitet give brugeren et resultat i PDF-form, og det er muligt at downloade en QGIS-fil, der gør, at man nemt kan arbejde videre i egne systemer og lokale datasæt.