Del artikel Print
Arkitektskolen Aarhus har fået forskningmidler til projekt om håndtering af vandet fra oven i byer

Arkitektskolen Aarhus har fået forskningmidler til projekt om håndtering af vandet fra oven i byer

2 mio. kr. fra Forskningsreserven til grøn omstilling går til projekt med fokus på udfordringer med oversvømmelser i byer.

Regeringen afsatte i efteråret 2019 1,5 milliard kroner til grøn forskning fra forskningsreserven, hvoraf Arkitektskolen Aarhus har fik tildelt to millioner kroner. De første måneder af 2020 bød på mere end dobbelt så meget regn som normalt, hvilket betød at mange danske byer kæmpede mod oversvømmelser. Dette ligger blandt andet til grund for, at forskningsprojektet vil komme nærmere ind på, hvordan byerne kan blive bedre til at tænke vandet ind i deres byplanlægning.

 

”Det handler ikke kun om at holde vandet ude, men også om at udnytte de rekreative værdier, som vandet ligeledes besidder,” siger Thomas Bo Jensen, forskningschef ved Arkitektskolen Aarhus.

 

Forskningsprojektet, der går under navnet ”The Missing Link – Når Vandene Mødes I Byen”, ledes af adjunkt Katrina Wiberg, der tidligere har modtaget Statens Kunstfonds Dristighedspris for sin forskning i klimatilpasning.

 

”Vi bliver presset af vand fra alle sider. Regnen kommer oppefra, grundvandet nedefra, åerne bringer vand fra baglandet og havet presser os fra kysterne, og alt det vand mødes i vores byer, som vi historisk har placeret nær vandet. Mit håb for projektet er, at vi kan bidrage til kommunernes planlægning og byudvikling med afsæt i vandet og det blå-grønne. Det kan være med til at løse oversvømmelsesudfordringerne, men det kan også skabe øget biodiversitet og gøre byerne bedre at bo i,” siger Katrine Wiberg.

 

Forskningsprojektet skal fokusere på to case-byer, der snart forventes at være udvalgt. Byerne skal ligge ved kysten og have oversvømmelser inde på livet. Ved hjælp af kvalitativt afsæt i byernes opland og bygninger, vil der blive udviklet metoder til at lave et stedsspecifikt atlas, Vandets By Atlas. Et værktøj, der forhåbentligt kan bidrage til planlægning af byer fremover. Det er afgørende for projektet, at arbejdet kommer til at ske på tværs af forskellige fagligheder og sektorer i byen,for at få mest mulig unik og nødvendig viden.

 

Udarbejdelsen af forskningsprojektet sker i løbet af 2020 og resultatet skulle ligge klar i december.


Kilde: Licitationen