Del artikel Print
Nyt landsdækkende netværk for klimatilpasningFrits Ahlefeldt

Nyt landsdækkende netværk for klimatilpasning

En lang række offentlige og private organisationer samler sig i Det Nationale Netværk for Klimatilpasning.

I takt med ændringerne i klimaet, står hele verden fremadrettet overfor at skulle lave store investeringer i klimatilpasninger. Dertil kræves, at kompetencer og viden bliver samlet og styrket. Dette er netop målet med Det Nationale Netværk for Klimatilpasning, hvor en lang række offentlige og private organisationer samles.

 

Den 5. februar fandt den stiftende generalforsamling sted og bestyrelsen blev nedsat med Frank Brodersen, direktør for Samarbejde & Grøn Vækst i HOFOR, som formand. Bestyrelsen består af en bred sammensætning af repræsentanter fra regioner, forsyninger, virksomheder, borgerforeninger, kommuner, vidensinstitutioner og andre institutioner.

 

Initiativet kommer fra de fire hidtidige netværk på klimatilpasningsområdet;
Vand i Byer, CALL Copenhagen, KLIKOVAND og INUNDO. De vil i løbet af en overgangsperiode konsolidere deres aktiviteter ind i det nye, fælles netværk, hvor de i fællesskab kan bruge kræfterne til at udvikle og markedsføre innovative danske klimaløsninger. Der er med netværket skabt en stærk, fælles ramme for en lang række faglige aktiviteter inden for de tre hovedområder; Forskning og udvikling, projekter, og kompetenceudvikling.

  • Netværket vil samle og formidle den nyeste viden omkring klimatilpasning samt støtte ny forskning.
  • Netværket skal fungere som et ”living lab” for bæredygtig klimatilpasning, der bringer kommuner, forsyninger, vidensinstitutioner, leverandører og borgergrupper sammen om at udvikle løsninger til gavn for hele samfundet.
  • Netværket skal fortsat samle og dokumentere viden, erfaringer og værktøjer til konkret kompetenceudvikling, blandt andet igennem afholdelse af konferencer.

 

Gennem netværket er målet, at klimatilpasning skal sikre arbejdspladser og en bæredygtig udvikling. Bæredygtige investeringer i klimatilpasning skal understøttes og skabe løsninger, der kan bringe Danmark på førstepladsen inden for feltet.

 


Kilde: DNNK