Klimatilpasning, vækst og innovation
Del artikel Print

Klimatilpasning, vækst og innovation

Klimaforandringer kan give din virksomhed en strategisk mulighed for forretningsudvikling og vækst og/eller en ny, bæredygtig, grøn profil. Overvej derfor hvilke produkter og tjenesteydelser, som samfundet får brug for mere af, når klimaet ændrer sig, og vurder om din virksomhed er i stand til at udnytte nogen af disse nye markedsmuligheder. Det kan både være at udvikle nye produkter og processer eller nye teknologier og rådgivningsydelser inden for klimatilpasning.

Du bør også overveje om efterspørgslen efter virksomhedens produkter eller ydelser vil stige, og om produktionskapaciteten vil kunne øges under de ændrede klimaforhold. Er det tilfældet, skal din virksomhed sørge for at afsætte ressourcer til at få mest muligt ud af denne forretningsmulighed. Virksomheden bør også tage højde for, at markedsbetingelserne kan ændre sig, hvis konkurrenters produktionskapacitet ødelægges af ekstreme klimaforhold andre steder i verden.

Brug oversigten muligheder og trusler ved klimaforandringer som inspiration til at identificere de forhold, der er relevante for din virksomhed, og som du skal undersøge nærmere.

Integréer tilpasning i eksisterende ledelsessystemer
For at sikre løbende fokus på at udnytte de forretningsmuligheder, som klimaændringer kan give, og for at sikre en strategisk forankring af indsatsen, er det en god idé at integrere arbejdet med klimatilpasning i virksomhedens eksisterende ledelsessystemer i stedet for at opbygge nye særskilte systemer.

Det er oplagt at integrere klimatilpasning i miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer, men klimatilpasning kan med fordel også indtænkes i procedurer for strategisk planlægning og forretningsudvikling. I forbindelse med revisionen af ledelsessystemerne kan du overveje, hvorvidt og hvordan klimatilpasning bedst kan indarbejdes.

Indgå partnerskaber og deltag i netværk
Klimatilpasning kan være en stor og ressourcekrævende opgave. Overvej derfor om virksomheden med fordel kan indgå partnerskaber og deltage i virksomhedsnetværk om klimatilpasning for at optimere ressourcerne og lære af andres erfaringer. Du kan også undersøge, om branche-organisationen, lokale rådgivere og/eller andre kan være relevante samarbejdspartnere eller bidragsydere i en fælles indsats for at sikre en klynge af virksomheder mod uforudsete risici.

Start med at identificere de aktører, der har en interesse i virksomhedens sårbarhed over for klimaændringer, og som samtidig kunne tænkes at indgå i et strategisk samarbejde om klimatilpasning. Det kan være leverandører, kunder, udlejere og andre virksomheder i samme lokalområde eller branche. Du kan for eksempel invitere dem til et møde for at udforske samarbejdsmuligheder.

Virksomheder i samme lokalområde kan med fordel samarbejde for at sikre stabile rammer for den fortsatte udvikling af produktionen.

Det er tilsvarende oplagt at gå sammen med andre virksomheder inden for branchen om at stille krav til brancheorganisationen om branchespecifik rådgivning om relevante klimatilpasningstiltag.

Senest redigeret: 22-09-2020