Del artikel Print
Ny erfaringsopsamling om filterjordFoto: Videntjenesten (KU)

Ny erfaringsopsamling om filterjord

KU offentliggjorde i december en ny erfaringsopsamling om filterjord.

Filterjord bruges udbredt i LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnafstrømning). Den bruges som et renseelement, typisk til rensning af vejvand før nedsivning. Jorden består af en blanding sammensat for at opnå optimal effektivitet af rensning og gennemsivning.

 

Generelt vurderes renseeffektiviteten at være god, selvom vejsalt ikke tilbageholdes og at der er set en udvaskning af fosfor fra filterjord. Filterjord tilbageholder dog partikler yderst effektiv og kan reducere tungmetaller og organiske mikroforureninger til lavt niveau.
Dette viser en rapport, der samler erfaringerne fra en række undersøgelse af sammensætning, effekt og drift af anlæg med filterjord.

 

Rapporten giver også et overblik over udbredelsen af filterjordsanlæg i Danmark. Der var i december 2019, 29 projekter i danske kommuner, hvori filterjord indgår, typisk med flere bede per projekt.


Kilde: Videntjenesten (KU) – Viden om by, park og landskab