Del artikel Print
GUDP åbnede med 40 mio. kroner til et mere klimavenlig landbrug

GUDP åbnede med 40 mio. kroner til et mere klimavenlig landbrug

Puljen kan også støtte forskning og udvikling indenfor klimatilpasning.

Danmark har et mål om at være klimaneutral i 2050, hvilket ikke kan opnås uden at inddrage landbruget. Landbruget skal bidrage ved at reducere udledningen af klimagasser fra produktion og ved at dyrke jorden så den binder mere kvælstof.


I den forbindelse har GUDP udbudt 39,4 millioner kroner til en pulje, der skal støtte projekter, der skaffer ny viden og udvikler metoder og teknologi, der kan lette landbrugets klimatryk. Pengene kommer fra Forskningsreserven.


Puljen skal støtte udviklingsprojekter inden for primærproduktionen, som landbrug og gartneri.


Puljen kan udover gå til projekter, indenfor klimatilpasning for eksempel udvikling af nye plantesorter, sædskifter og dyrkningsteknikker, der gør det muligt at producerer under mere ekstreme vejrforhold som tørke, hyppigere skybrud og perioder med ekstraordinært meget regn.


Ansøgningerne bliver vurderet på deres forventede effekter og ud fra en helhedsbetragtning, som inddrager nyhedsværdi, relevans og projektpartnernes kompetencer. Ansøgningsfristen er 28. maj 2020 kl. 12.00.