Del artikel Print
Klimaprojekt til sikring af Kolding by tager også hånd om naturenFoto: BlueKolding

Klimaprojekt til sikring af Kolding by tager også hånd om naturen

Projekt i Hylkedalen skal tilbageholde vandet i Seest mølleå ved skybrud og længevarende regn

Flere og kraftigere regnskyl får Kolding å til at gå over sine bredderog dermed oversvømme dele af Kolding midtby. Klimaprojekt tager udgangspunkt i Hylkedalens Seest Mølleå ved to lokationer, her skal der skal bygges jorddiger, og åen skal genslynges.

Jorddigerne skal være med til at tilbageholde op mod 60.000 m3 vand og via tilpassede rør kun lede en passende vandmængde videre i åen, når der er kraftig og vedvarende nedbør. Rørene er  udformet, så åens dyreliv  har fri passage. Gensnoning af åens forløb, lavvandshuller og flere våde enge kommer også til give området en større biodiversitet.

 

Projektet i Hylkedalen udføres i perioden fra juni til oktober 2021 og er første skridt mod klimasikring af Kolding by. Projektet skal derudover bidrage til at forstærke synergien mellem klimasikring, naturen og den rekreative udnyttelse af området.

 

Projektet er et samarbejde mellem Kolding kommune og Blue Kolding, som er det lokale spildevandsselskab.

 

Kilde: JyskeVestkysten