Del artikel Print
Nu får danske kystbyer støtte til at beskytte mod oversvømmelser

Nu får danske kystbyer støtte til at beskytte mod oversvømmelser

Med partnerskabet Byerne og det stigende havvand vil Realdania og Kystdirektoratet forstærke kystbeskyttelse i 10 danske byer.

Realdania og Kystdirektoratet støtter nu yderligere projekter i 10 kommuner, som skal være med til at beskytte danske kystbyer og samtænke både klimatilpasning og bæredygtighed. I 2019 blev der givet medfinansiering til de første otte projekter.


”Det er ti spændende og visionære projekter vi nu giver støtte, og jeg er sikker på, at de kan skabe det planmæssige grundlag for ti gode og fremtidssikrede løsninger, som også andre byer og kommuner, kan lade sig inspirere af,” siger Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania.


Det handler eksempelvis om Strøby Egede i Stevns Kommune, hvor byudvikling og kystbeskyttelse skal være i samspil med den lokale naturpark, Tryggevælde Å.

 

Formålet med partnerskabet Byerne og det stigende havvand er at skabe og samle ny faglig viden på tværs af fagligheder og organisationer – til at udvikle nytænkende og  helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed.


Fakta

 

De ti projekter der nu modtager støtte er: 

 

Borgerdrevet udvikling af en klimarobust kystkultur i Ebeltoft.

Ansøger: Syddjurs Kommune
Bevilget : 1.500.000 kr.

Samtænkning af byudvikling, kystbeskyttelse og naturpark i Strøby Egede.

Ansøger: Stevns Kommune
Bevilget: 720.000 kr.

Taarbæks møde med Øresund.

Ansøger: Lyngby-Taarbæk Kommune
Bevilget: 1.000.000 kr.

Kystbeskyttelse af Frederikssund midtby; samskabelse med byens borgere.

Ansøger: Frederikssund Kommune. 
evilget: 750.000 kr.

Hvor BLÅ bliver BIGBLUE? - En dynamisk plan for strategisk arealudvikling til by, kyst og vand.

Ansøger: Skive Kommune: 
Bevilget: 1.200.000 kr.

Strategi for klimasikring af Nykøbing F. By.

Ansøger: Guldborgsund Kommune.
Bevilget: 500.000 kr.

Grenaa – Næse for Vand: Strategisk udviklingsplan til fremtidssikring af Grenaa.

Ansøger: Norddjurs Kommune.
Bevilget: 1.000.000 kr.

Fra blå kant til blå zone – Strategi og handleplan for Svendborgs relation til vandet.

Ansøger: Svendborg Kommune. 
Bevilget: 800.000 kr.

Klimasikring af Aalborgs Vestby - og dens grønne og blå kvaliteter. 

Ansøger: Aalborg Kommune. 
Bevilget: 1.500.000 kr.

Købstaden Faaborg – klimasikring, kultursikring, kulturværdier, oplevelser og ejerskab. 

Ansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Bevilget: 1.030.000 kr.

Kilde: Realdania