Del artikel Print
Enghaveparken er tilbage på Vesterbro - nu med skybrudssikring

Enghaveparken er tilbage på Vesterbro - nu med skybrudssikring

Parken skal forhindre, at Vesterbro rammes af oversvømmelser under skybrud

Udover at tiltrække menneske, skal den nye park skal også forhindre oversvømmelser. Parken skal nemlig samle skybrudsvand og hjælpe med at forhindre, at dele af Vesterbro bliver oversvømmet ved skybrud. 


Projektet er et led i Københavns Kommunes skybrudsplan, hvor kommunen i samarbejde med HOFOR vil gennemføre omtrent 300 skybrudsprojekter over de næste 20 år for at sikre byen mod oversvømmelser.


Byen sikres bl.a. ved at lede skybrudsvandet hen til særlige overfalder og bassiner i byen, hvor vandet kan holdes hen, indtil der er plads i kloakkerne.


-Når der har været skybrud, så kan vi lede vandet ned på sikre steder hen i parken. Det ene sted er på multibanen, som er sænket 3,5 meter ned i jorden og kan rumme en masse skybrudsvand. Hvis den bliver fuldt op, så kan der komme vand over i søen og rosenhaven, fortæller Thomas Scott Lund, rådgiver i HOFOR, til TV2 Lorry.


Der er bygget et stort dige rundt omkring parken, der kan skyde sluser op, som kan tilbageholde enorme mængder skybrudsvand.


Parkens funktion som skybrudsbassin kan imidlertid først benyttes fuldt ud i takt med, at skybrudsvand fra resten af lokalområdet tilkobles bassinerne i Enghaveparken, hvilket sker i 2026.

 

Kilde: TV2 Lorry