Del artikel Print
Nye samarbejdsværktøjer fra partnerskabet Regn & ByerFrits Ahlefeldt

Nye samarbejdsværktøjer fra partnerskabet Regn & Byer

Regn & Byer har udviklet en pjece med værktøjer, der skal hjælpe kommuner og spildevandsselskaber med at samarbejde om klimatilpasning.

Der medfølger ofte udfordringer når kommuner og spildevandsselskaber skal arbejde sammen om fælles projekter. Den sædvanlige arbejdsgang ændres og faglige og organisatoriske grænser overskrides, men når samarbejdet lykkedes er der mange fordele at hente. Det giver kvalitet for borgerne og naturen, og ofte vil et samarbejde også resultere i besparelser.

 

Pjecen fra Regn & Byer har til formål at gøre kommuner og spildevandsselskaber klogere på deres styrker og svagheder i deres samarbejde om klimatilpasning, samt at give inspiration til at bestemme fælles projekter.
Kommuner og spildevandsselskaber skal kunne udarbejde en fælles samarbejdsstrategi, der skal supplere den eksisterende ejerstrategi. I pjecen findes der fire tilgange til et samarbejde både internt, men også på tværs af kommuner og spildevandsselskaber.

 

Sidste del af pjecen består af to redskaber. Det første redskab er to spørgeguides, der kan bruges til at identificere styrker og svagheder i et eksisterende samarbejde og styrke det. Det andet redskab giver inspiration til, hvordan kommuner og spildevandsselskaber kan komme frem til konkrete projekter. Pjecen er bygget på de erfaringer, der er opnået igennem de fire forsøgsprojekter, som har fået støtte af Regn & Byer i henholdsvis Tommerup, Odense, Roskilde og Thyborøn.

 

Regn & Byer er et samarbejde mellem Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, KTC og Forsikring & Pension, hvis formål er at fremme og kvalificere klimatilpasning med merværdi gennem et styrket samarbejde mellem kommuner og spildevandsselskaber.

 

 

Kilde: Regn & Byer