Del artikel Print
Workshop om multifunktionel jordfordeling

Workshop om multifunktionel jordfordeling

Den 25. februar i Aarhus og den 27. februar i Odense, inviterer Landbrugsstyrelsen til workshop omkring multifunktionel jordfordeling.

Workshoppen har til formål at oplyse og informere deltagerne omkring den kommende ordning for multifunktionel jorddeling, som åbner for ansøgninger den 24. marts 2020.

 

På selve workshoppen vil der være mulighed for at få en præsentation af multifunktionel jordfordeling, herunder hvad jordfordeling går ud på og hvilke krav der er til ansøgningen. Herudover vil der mulighed for at spare og diskutere projektidéer, stille spørgsmål omkring den kommende ordning og se eksempler fra multifunktionelle projekter.

 

Workshoppen er tiltænkt personer der arbejder ved kommunen eller en af Naturstyrelsen enheder, og er særlig vigtig for medarbejdere der sidder med projektplanlægning for ’det åbne land’.

Kilde: Miljø – og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen