Del artikel Print
Multifunktionel jordfordeling i høring

Multifunktionel jordfordeling i høring

Bekendtgørelse og den tilhørende vejledning om multifunktionel jordfordeling er sendt i høring. I tørkepakken til landbruget fra 28. september 2018 blev der afsat 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling.

I 2020 åbnes for en pilotordning, hvor kommuner og Naturstyrelsen kan søge om samtykke til at Landbrugsstyrelsen gennemfører en jordfordeling, der skal realisere lokale projekter, som sammentænker landbrugsproduktion med bl.a. biodiversitet, drivhusgasreduktion, klimatilpasning, rent vandmiljø, friluftsliv samt landdistriktsudvikling. Ordningen kører i 2020-2022, og udgiften til den multifunktionelle jordfordelingen afholdes af Landbrugsstyrelsen.

 

Et multifunktionelt projekt er et projekt i det åbne land, hvor kommunen, lokale foreninger og lodsejere fra nærområdet går sammen om at sammentænke forskellige formål og løse lokale udfordringer på en ny måde ved at omlægge arealer og samle landbrugsjord. Lokal opbakninger vigtigt, og det er frivilligt for lodsejerne at indgå i jordfordeling. Derfor er inddragelse et nøgleord.

 

Multifunktionel jordfordeling er en win-win situation, hvor landdistrikterne udvikles, lokalsamfundet får bedre natur, miljø og friluftsmuligheder, og klimaet tilgodeses, og lokale lodsejere får mulighed for at tage arealer med ringe dyrkningsværdi ud af drift for til gengæld at få bedre driftsøkonomi ved bl.a. at samle jorden omkring deres bedrifter. 

 

Landbrugsstyrelsen har netop sendt bekendtgørelse og vejledning i høring indtil 3. februar 2020. Ordningen forventes åbnet den 24. marts 2020, og der vil være to ansøgningsrunder årligt.


Du kan læse mere om ordningen på Landbrugsstyrelsen nye temaside

 

Hvis du ønsker at få direkte besked, når der er nyt om ordningen, anbefaler vi, at du abonnerer på vores nyhedsbrev om jordfordeling på https://lbst.dk/abonner/.
Baggrunden for pilotordningen om multifunktionel jordfordeling er et politisk forlig af d. 19. september 2019. Se det politiske forlig her.