Del artikel Print
Flere hundredetusinde bygninger i Danmark er i fare for oversvømmelse

Flere hundredetusinde bygninger i Danmark er i fare for oversvømmelse

Ny analyse viser hvordan ekstreme nedbørsmængder og stormfloder kan påvirke bygninger, som ligger tæt ved eller på lavninger, vandløb og kyststrækninger i Danmark.

Analysen, som er foretaget af Region Midtjylland og SCALGO for Danske Regioner, viser, at lidt over 468.000 bygninger potentielt er i fare for at blive oversvømmet ved ekstreme vejrtilfælde, samt den værdi disse risikere at tabe ved en eventuel hændelse.

 

En hændelse, i denne sammenhæng, er defineret ud fra statistiske beregninger og indikere dermed sandsynligheden for, hvor ofte man kan forvente at en ekstrem vejrsituation kan forekomme. I analysen er der taget udgangspunkt i en 100-års hændelse (T100), dvs. vejrhændelser der statistisk set kun rammer en gang hver 100 år.

 

En ekstrem vejrsituation, som en 100-års hændelse, vil som beskrevet bevirke store mængder nedbør og/eller stormfloder, hvilket kan betyde oversvømmelser og dermed værdiforringelse af de ramte ejendomme.

 

Kilde: Jyllands-Posten

 

Kilde: Danske Regioner