Grønne tage
Del artikel Print

Grønne tage

Grønne tage er med til at forsinke regnvandet og kan på årsbasis fordampe op til halvdelen eller mere af den nedbør, der falder på taget. Det overskydende vand skal så ledes til LAR-anlæg, som kan nedsive resten af nedbøren. Grønne tage er tunge, især når de er vandfyldte. Derfor skal bygningens konstruktion kunne holde til det tunge tag. Et grønt tag kan anlægges på både eksisterende bygninger og ved nybyggeri, dog skal taghældningen være på under 30 grader. På nedenstående figur er ideen med de grønne tage illustreret. Her i kombination med nedsivning i græsplæne.


Principskitse for grønt tag kombineret med nedsivning i græsplæne. Illustration: Orbicon

Grønne tage har også vist sig at have en gavnlig effekt på klimaet i byer, da den øgede fordampning reducerer opvarmningen lokalt. Solens uv-stråler har en nedbrydende effekt på tage og byggematerialer, de grønne tage har en beskyttende effekt med uv-stråler. Holdbarheden på et korrekt anlagt grønt tag er derfor længere en de fleste konventionelle tagkonstruktioner.
Læs mere om grønne tage på Københavns Kommunes hjemmeside ved at følge linket i boksen nedenunder. 

Senest redigeret: 25-04-2019