Permeabel belægning
Del artikel Print

Permeabel belægning

Gennemsivelige belægninger

Med en permeabel belægning får man, akkurat som med andre belægninger, en plan og belastningsstærk køreflade, som til forskel fra belægning med fliser eller asfalt er gennemsivelig - det vil sige, at regnvand kan sive igennem.

 

Der er ikke tale om nogen faskine, der kan modtage og nedsive vand fra tilstødende arealer, men et område med permeabel belægning belaster omvendt ikke de tilstødende arealer med regnvand i samme grad som uigennemtrængelige belægninger.

 

Belægningens infiltrationskapacitet afhænger dels af belægningens design, dels af den hydrauliske kapacitet af bærelaget og jorden nedenunder og ved siden af. Nogle permeable belægninger opbygges med et forsinkelsesvolumen under belægningen.

 

Der findes forskellige typer af permeable belægninger. Belægninger med græsarmering kombinerer græssets gode infiltrationsegenskaber og begrønning af overfladen med større slidstyrke og bæreevne end almindeligt græs. De forekommer som betonfliser med væksthuller, eller græsarmeringsnet, der ligner vokstavler fra bistader. Hulrummene fyldes op til lige under kanten med et passende vækstmedium, for eksempel muld iblandet sand, og tilsås. Overfladen af græsarmeringsbelægninger kan være op til 90 procent gennemsivelig.

 

Under den permeable belægning skal der etableres et bærelag, som kan tåle nedsivningen, uden at der skabes huller i vejen. Det er dog ikke alle kommuner, der giver tilladelse til nedsivning fra trafikbelastede områder. Og der skal under alle omstændigheder tages højde for miljøudfordringer i forbindelse med nedsivning af vejvand - i form af forurening fra udstødning, asfaltafsmitning og vejsalt mv..

Senest redigeret: 19-04-2023