Genbrug af regnvand
Del artikel Print

Genbrug af regnvand

På grund af klimaforandringerne får vi flere og kraftigere regnskyl. Det betyder, at store mængder regnvand med jævne mellemrum skal håndteres lokalt. Det kan være en udfordring at lede vandet bort, hvorfor det kan være en god idé at løse problemet ved at genbruge vandet.

 

Brug af regnvand, som erstatning for drikkevand til andre formål end drikkevand er den hyppigste form for genbrug af vand. Mange private husejere har installeret regnvandstanke, der opsamler regnvand, så det kan genbruges til fx tøjvask, toiletskyl og havevanding. Der findes også eksempler på boligforeninger og virksomheder, der opsamler regnvand fra tage og genbruger det til toiletskyl og/eller tøjvask. Ved anvendelse af regnvand og ved planlægning af projekter, der skal håndtere og integrere vand i byer eller på rekreative arealer, er det vigtigt at sikre, at projektet ikke medfører sundhedsmæssige risici. Læs mere om dette her.

 

Opsamlet regnvand kan også være egnet til havevanding, bilvask og vand til teknisk brug på visse virksomheder. Der er en række vilkår og regler for genbrug af regnvand. Læs mere om dem her

 

Nogle genbruger regnvand for at spare penge, men for mange er genbrug af regnvand en simpel og logisk måde at værne om miljøet på. 

Senest redigeret: 23-04-2019