Nedsivning i græsplæne
Del artikel Print

Nedsivning i græsplæne

Med nedsivning i græsplænen ledes vand fra nedløbsrøret direkte ud på græsplænen til nedsivning og fordampning. Nedsivning i græsplænen er simpel og billig, men kræver, at forudsætningerne er de rette. Vandet ledes fra nedløbsrøret et par meter væk fra huset og overrisler her græsplænen.


Principskitse nedsivning i græs. Illustration: Orbicon

Græsplænen skal hælde væk fra huset, og vandet må samtidig ikke løbe så langt, at det generer nabomatrikler.
Ulempen ved metoden er, at græsplænen vil være ekstra våd under og efter regnhændelser. Kapaciteten kan udvides ved at kombinere nedsivning på græsplænen med andre LAR-anlæg, såsom faskiner, regnbede eller grønne tage. Regnvandet fra taget kan også opsamles i tønder på vej mod plænen og anvendes til eksempelvis bilvask eller havevanding i tørre perioder. 

Vurderingen af, om græsplænen er tilstrækkelig til nedsivning, kan foretages ved hjælp af Spildevandskomiteens dimensioneringsværktøj, som er et regneark, hvor egenskaberne for området indtastes. Hent regnearket i boksen nedenunder. 

Senest redigeret: 23-04-2019