Nedsivning i faskine
Del artikel Print

Nedsivning i faskine

En faskine er et etableret hulrum i jorden, hvor overskydende regnvand opsamles og herfra nedsives i jorden. På nedenstående illustration ses en konceptuel tegning af en faskine.

 

 

Illustration: Teknologisk Institut, Rørcenter anvisning 016

 

Faskinen kan opbygges med kasseter i plast, med lecasten eller med stenskærver i en tilpas størrelse. Princippet er, at vandet fra tagrenden først gennemløber et sandfang, som fjerner blade og sand, herefter løber vandet videre til faskinen, hvor hulrummene i faskinen fyldes med vand, hvorfra det langsomt siver ud i den omkringliggende jord.

 

Det er vigtigt, at faskinen dimensioneres korrekt efter overfladearealet, som der afledes fra. Desuden skal jordens nedsivningsevne måles. Der skal også tages stilling til, om faskinen skal dimensioneres til almindelig regn eller også skal kunne håndtere skybrud. Både København og Aarhus Kommune har LAR-metodekataloger, som er yderst behjælpelige til etableringen af faskiner, se i boksen nedenunder. 

Senest redigeret: 23-04-2019