Nyheder om sundhed

Nyheder om sundhed

Forskning: Det nye klima skader også helbredet

24. oktober 2019
DTU Management vil sætte tal på nogle af de effekter af ekstremt vejr, som gængse klimamodeller ikke indregner. I Jyllinge Nordmark er der fundet stigninger i diagnoser som depression, PTSD og kø ved lægehuset, når det stormer.

Mere klima med sidegevinst

28. november 2016
I Solrød har man fået et anlæg, der opmagasinerer regnvand i et nyt byrum med plads til fællesskab, bevægelse og læring.

Klimavenlig bypark i Aarhus

9. februar 2016
Ambitionen er at skabe verdens første bypark, der både kan håndtere overskydende regnvand og skabe muligheder for borgerne til at mødes om sundhedsfremmende samvær.

Rigshospitalet sikres mod skybrud

10. december 2013
Området omkring Fælledparken blev ramt af omfattende oversvømmelser, da det store skybrud ramte København tilbage i 2011. Københavns Kommune er nu gået foran for at etablere sænkede fodboldbaner, der skal være med til at forhindre fremtidige oversvømmelser på Rigshospitalet

Hvidovre hospital sikres mod oversvømmelser

12. juni 2013
Ved Hvidovre hospital etableres et kæmpe regnvandsbassin for at undgå fremtidige oversvømmelser som den, der ramte akutmodtagelsen i 2011

Ny rapport udpeger trusler mod Danmark

10. april 2013
Beredskabsstyrelsen har netop udgivet rapporten Nationalt Risikobillede, hvori man forsøger at udpege de ti største fremtidige trusler mod Danmark. Konsekvenserne af klimaforandringerne er også her i fokus, idet to af de ti trusler er hhv. orkaner/stormfloder og kraftig regn/skybrud.

Hospitaler skal skybruds-sikres for 31 millioner kroner

21. februar 2012
Efter sommerens kraftige skybrud vil Region Hovedstaden sikre hospitalerne mod skybrud for 31 millioner kroner.

IPCC udgiver særrapport om ekstremvejr

2. december 2011
Ekstremt vejr bliver endnu mere ekstremt i fremtiden, og vi bør derfor blive bedre til at håndtere det. Det er hovedbudskabet på klimapanelet IPCC´s topmøde i Sydafrika. Klimapanelet har for nyligt udgivet en særrapport om ekstremvejr.

Global opvarmning kan redde liv i Danmark

7. november 2011
Mens det meste af verden rammes hårdt af klimaændringer, er danskerne tilsyneladende heldige. Ny forskning peger på, at varmere temperaturer kan betyde færre dødsfald og indlæggelser i Danmark.

Klimaændringer sender smittebærende insekter og sygdom nordpå

6. november 2011
Risikoen for vektorbårne sygdomme som malaria og bluetongue breder sig med varmen. Landbrug og sundhedsvæsen bør have beredskab klar.
Viser 1 - 10 ud af 38