Nyheder om sundhed

Nyheder om sundhed

FN's miljøprograms nye Adaptation Gap Report

9. november 2022
D. 1 november udgav FN's miljøprogram deres Adaptation Gap Report for år 2022.

Klimatilpasningsværktøjet KAMP – er blevet opdateret

16. december 2021
Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med forbedringer af brugerfladen, og fremtidssikret ift. fortsat drift.

Nu sættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan i gang

24. november 2020
Konsekvenserne af klimaforandringerne er store. Regeringen og Folketingets partier er enige om, at opgaven med at klimatilpasse samfundet er så vigtig, at der både er brug for handling nu og solide løsninger på lang sigt. Derfor igangsættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan og fire initiativer, som skal hjælpe med at løse nogle af de mest påtrængende udfordringer.

Forskning: Det nye klima skader også helbredet

24. oktober 2019
DTU Management vil sætte tal på nogle af de effekter af ekstremt vejr, som gængse klimamodeller ikke indregner. I Jyllinge Nordmark er der fundet stigninger i diagnoser som depression, PTSD og kø ved lægehuset, når det stormer.

Mere klima med sidegevinst

28. november 2016
I Solrød har man fået et anlæg, der opmagasinerer regnvand i et nyt byrum med plads til fællesskab, bevægelse og læring.

Klimavenlig bypark i Aarhus

9. februar 2016
Ambitionen er at skabe verdens første bypark, der både kan håndtere overskydende regnvand og skabe muligheder for borgerne til at mødes om sundhedsfremmende samvær.

Rigshospitalet sikres mod skybrud

10. december 2013
Området omkring Fælledparken blev ramt af omfattende oversvømmelser, da det store skybrud ramte København tilbage i 2011. Københavns Kommune er nu gået foran for at etablere sænkede fodboldbaner, der skal være med til at forhindre fremtidige oversvømmelser på Rigshospitalet

Hvidovre hospital sikres mod oversvømmelser

12. juni 2013
Ved Hvidovre hospital etableres et kæmpe regnvandsbassin for at undgå fremtidige oversvømmelser som den, der ramte akutmodtagelsen i 2011

Ny rapport udpeger trusler mod Danmark

10. april 2013
Beredskabsstyrelsen har netop udgivet rapporten Nationalt Risikobillede, hvori man forsøger at udpege de ti største fremtidige trusler mod Danmark. Konsekvenserne af klimaforandringerne er også her i fokus, idet to af de ti trusler er hhv. orkaner/stormfloder og kraftig regn/skybrud.

Hospitaler skal skybruds-sikres for 31 millioner kroner

21. februar 2012
Efter sommerens kraftige skybrud vil Region Hovedstaden sikre hospitalerne mod skybrud for 31 millioner kroner.
Viser 1 - 10 ud af 41