Del artikel Print
Nu sættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan i gang

Nu sættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan i gang

Konsekvenserne af klimaforandringerne er store. Regeringen og Folketingets partier er enige om, at opgaven med at klimatilpasse samfundet er så vigtig, at der både er brug for handling nu og solide løsninger på lang sigt. Derfor igangsættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan og fire initiativer, som skal hjælpe med at løse nogle af de mest påtrængende udfordringer.

Mange danskere kan allerede nu mærke konsekvenserne af klimaforandringerne, og vi ser ind i en fremtid, der kun bliver varmere og vådere. Hvor vejret bliver mere ekstremt, hvor der er stigende pres på de kystnære områder, flere skybrud og grundvandet stiger i både land og by. Klimaforandringerne øger desuden risikoen for, at flere voldsomme vejrhændelser sker samtidig – og dermed forstærker hinanden. Som når mange dages regn først fylder vandløbene. Og en stormflod presser på ved udløbet.

 

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Alternativet og Frie Grønne er enige om, at udfordringerne skal håndteres, og at regeringen derfor vil igangsætte arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan herunder fire konkrete projekter, der allerede sættes i gang i 2020:

 

  • Et pilotprojekt, der skal bistå udvalgte kommuner med at planlægge helhedsorienteret for udvalgte vandløbssystemer.
  • Et fast track-projekt, som skal undersøge mulighederne for at koordinere fælles indsatser med at sænke højtstående grundvand.
  • En model for en sammenhængende, ydre stormflodsbeskyttelse af København
  • Et pilotprojekt der skal forbedre forudsigelser af oversvømmelser, som kan danne grundlag for det videre arbejde med udvikling af varsling af oversvømmelser

 

- Vi står over for en fremtid med højere vandstande, voldsommere storme og mere regn. Derfor skal vi sikre en klimatilpasning, som er klog, langsigtet, og som hænger sammen. Hvor vi ser på udfordringerne som en helhed – fra kilde til kyst - og ser på, hvordan risikoen udvikler sig over tid. Jeg er derfor glad for den brede opbakning fra Folketingets partier til at igangsætte arbejdet med at lave en samlet national klimatilpasningsplan, hvor vi også nu sætter fire konkrete initiativer i gang, siger miljøminister Lea Wermelin.


Konsekvenserne af klimaforandringerne og oversvømmelser vil ikke kun ramme fra ét
område. Klimatilpasning er et sammensat og komplekst område på tværs af en række
lovgivninger og myndigheder. Regeringen sætter derfor også gang i et større udrednings- og analysearbejde. Det skal blandt andet se nærmere på lovgivning, og hvordan man sikrer den bedst mulige koordination af klimatilpasningsindsatsen og de bedste rammer for kommunerne til at håndtere de forskellige oversvømmelseskilder.

 

Som led i arbejdet vil der i 2021 også blive set på planlovens regler for klimatilpasning og forebyggelse af oversvømmelse og erosion. Regeringen forventer, at det tværministerielle analysearbejde vil være færdigt i slutningen af 2021 med henblik på politiske forhandlinger om en samlet national klimatilpasningsplan i starten af 2022. Interessenter på området vil løbende blive inddraget i arbejdet, således der skabes det bedst mulige faglige grundlag.

 

Kilde: Miljøministeriet