Voldsommere vejr kan give flere ulykker
Del artikel Print

Voldsommere vejr kan give flere ulykker

Klimaændringer kan påvirke risikoen for ulykker direkte og indirekte.

Kraftigere storme kan medføre ulykker som følge af væltede træer, nedfaldende tagsten og stilladser, samt flere bil- og cykelulykker på grund af kastevinde. I kraftig storm kan det være direkte livsfarligt at færdes udendørs pga. flyvende genstande og væltende træer. 

Kraftige regnskyl og tordenvejr kan medføre flere trafikulykker i biler som følge af nedsat sigtbarhed, oversvømmede vejbaner og akvaplaning, samt nedsat sigtbarhed. Færdes man udendørs, risikerer man at blive ramt af lyn.
 
Flere dage med glat føre om vinteren vil formentlig medføre flere alvorlige trafikulykker.

 

Det skal dog understreges, at der samlet set kun forventes en svag stigning i forekomsten af ulykker, og at andre faktorer end klimaet har større betydning for ulykkesforekomsten.

 

Hvad kan man så selv gøre for at undgå ulykker?

Klimaændringer eller ej – det er de samme forholdsregler man må tage for at undgå ulykker. For eksempel bruge cykelhjelm, holde sig inden døre i stormvejr, overholde badereglerne. Desuden bør man respektere, når myndighederne fraråder unødig færdsel.

 

Hvordan påvirkes kommunen? 

Det er kommunernes opgave at forebygge ulykker, uanset om de er forårsaget af vejrfænomener eller ej.

Derfor er det grundlæggende de samme forebyggende indsatser, der skal iværksættes også i et ændret klima. Man kan dog forvente, at flere vil være aktive udendørs, og ulykkesforebyggelsen må derfor tage højde for dette og fremover i højere grad fokusere på udendørs aktiviteter. For eksempel skal cykelstierne kunne rumme flere cyklister, udendørs badefaciliteter vil blive benyttet mere.


Ved de forventede klimaændringer kan man kun forvente en svagt øget ulykkesforekomst i de kommende år, så der er ikke på baggrund af klimaændringer grund til at øge den forebyggende indsats i forhold til ulykker, men der kan være god grund til at tilpasse den til de ændrede aktivitetsmønstre i befolkningen.

 

Hvordan påvirkes erhvervslivet?

For erhvervslivet vil det især være de direkte virkninger af klimaændringerne, der skal tages højde for. Dette kræver blandt andet, at især bygge- og anlægsbranchen er opmærksom på vejrmæssige risici og sikrer stilladser, kraner og bygninger under opførelse og reparation for at undgå at bygningsarbejdere eller andre personer kommer til skade.


Havfiskeriet og søfart vil i højere grad være udsat for risiko for forlis som følge af storme. Desuden skal en række andre udendørserhverv tage højde for risikoen for at færdes ude ved især stormvejr.


Generelt må det dog understreges, at der er tale om forholdsvis små og langsomt ændrede klimavilkår, som man forholdsvis let vil kunne tilpasse sig.

Senest redigeret: 18-01-2021