Fugtigere klima kan give problemer i indeklimaet
Del artikel Print

Fugtigere klima kan give problemer i indeklimaet

Øgede mængder nedbør i kombination med generelt fugtigere vintre og varmere somre kan føre til fugtskader, vækst af skimmelsvampe i bygninger, samt for eksempel øget forekomst af husstøvmider.

 

Voldsommere nedbør og oversvømmelser kan medføre fugtskader i vore boliger og bygninger – og dermed øge risikoen for vækst af skimmelsvampe.

Udsættelse for fugt og skimmelsvampevækst kan medføre irritation i øjne, næse og øvre luftveje, hovedpine, træthed, hoste og hududslæt. Irritation af luftvejene øger risikoen for luftvejsinfektioner. Personer med høfeber og astma er særligt følsomme over for udsættelse for skimmelsvamp.

Ved gentagen udsættelse for skimmelsvampe kan der udvikles allergi, som typisk viser sig som astma og allergisk snue eller høfeber, der især vil optræde i sensommeren i forbindelse med forhøjede koncentrationer af sporer i udeluften. Hvis der er skimmelsvamp i boligen, kan symptomer forekomme hele året. Det er vigtigt at huske at lufte ud.

Et fugtigere vinterklima kan også bidrage til øget luftfugtighed i bygninger, hvilket kan øge forekomsten af husstøvmider indendørs. Det kan betyde, at personer, der er allergiske over for husstøvmider, får flere symptomer og måske også, at flere personer udvikler husstøvmideallergi. Udsættelse for fugt øger risikoen for astmaanfald hos personer med astma.

Kommunerne har pligt til at undersøge sagen nærmere, hvis der er mistanke om skimmelsvamp i en bolig – lige som, at kommunen har handlepligt, hvis der skønnes at være sundhedsfare pga. fugt og skimmelsvamp i en bolig. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en forebyggelsespakke om indeklima i skoler, der kan understøtte kommunerne i deres arbejde med at udarbejde planer og iværksætte indsatser for at sikre et godt indeklima i vore skoler. Pakken kan downloades via boksen nedenfor.

Kommunen kan indhente sundhedsfaglig rådgivning om fugt og skimmelsvamp i bygninger hos Styrelsen for Patientsikkerheds enheder for tilsyn og rådgivning (de tidligere embedslægeinstitutioner). Den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive dagtilbud og skoler om fugt og skimmelsvamp.

Fugtproblemer i boliger og bygninger kan føre til flere lægehenvendelser, stigende medicinforbrug, flere sygedage og dage med nedsat arbejdsevne og nedsat livskvalitet, som følge af luftvejslidelser.

Hvordan påvirkes kommunen?
Kommunerne skal være opmærksomme på, at de har undersøgelsespligt, hvis der er mistanke om skimmelsvamp i en bolig, og de har handlepligt, hvis der skønnes at være sundhedsfare pga. fugt og skimmelsvamp i en bolig.

 

Senest redigeret: 12-07-2023