Sol og varme
Del artikel Print

Sol og varme

Varmere somre og mildere vintre kan få os til at opholde os mere udendørs, så vi bliver mere udsat for solens ultraviolette stråling. Hedebølger kan være en trussel mod ældre, svagelige og børn.

 

Varme og tørre somre vil friste til mere udeliv og ophold i solen. Når vi udsætter os for solens ultraviolette stråler, øger vi risikoen for hudkræft. Vi må derfor tage vores forholdsregler – både individuelt og i måden, vi indretter os på i vore bygninger og byer. Selv skal vi blive mere opmærksomme på at beskytte os mod solen: Søge skygge i de hede middagstimer om sommeren, gå med solhat og i løstsiddende tøj og beskytte os med solcreme på utildækkede områder, når vi opholder os i stærk sol.

 

Højere temperaturer bringer flere mennesker i risiko for dehydrering og for at få hedeslag. Særligt udsatte er ældre der bor alene, små børn som ikke selv husker at drikke, personer med demens eller med psykisk sygdom samt personer, hvis sygdom eller medicin gør, at de har svært ved at føle tørst og at svede – for eksempel personer med diabetes, lunge- og hjerte-kar-sygdomme. Den vigtigste forebyggelse af hedeslag er at beskytte sig mod solen, drikke massere af vand, og også at få lidt salt, hvis man sveder meget.

I måden, vi bygger og bor på, skal vi i højere grad til at tænke på skygge og kølighed. Det gælder i høj grad også kommunerne, som i deres planlægning af offentlige institutioner, sportsanlæg og uderum skal have fokus på, at der er mulighed for at søge skygge. Ikke mindst i institutioner og tilbud, der retter sig mod børn, ældre og personer med handicap, bør der være nem adgang til rum, der kan holdes relativt kølige.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ’forebyggelsespakke’ om solbeskyttelse, der kan understøtte kommunerne i deres arbejde med at udarbejde planer og iværksætte indsatser, der på væsentlig måde kan medvirke til at forebygge kræft i huden. Pakken kan downloades via boksen nedenfor.

Hvordan påvirkes kommunen?
Kommunen skal være opmærksom på, at der er mulighed for at søge skygge på offentlige institutioner, skoler og udendørsarealer såsom legepladser, sportspladser og badebassiner.

Mange af de borgere kommunen har kontakt med via hjemmepleje, handicap- og psykiatritilbud, vil være borgere med forhøjet risiko for hedeslag. Det er vigtigt for forebyggelse og behandling af hedeslag, at der er let adgang til kølige rum. Det kan for eksempel være offentligt tilgængelige rum i kommunens bygninger, herunder plejecentre, dagtilbud og skoler, samt i indkøbscentre, teatre, biografer med mere. Det er vigtigt, at kommunerne tænker disse borgere ind som en del af det kommunale beredskab.

Kommunerne har mulighed for via DMI, at modtage en SMS-varsling ca. 1 uge før forventet hedebølge.

 

Senest redigeret: 10-08-2022