Del artikel Print
Klimatilpasningsværktøjet KAMP – er blevet opdateret

Klimatilpasningsværktøjet KAMP – er blevet opdateret

Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med forbedringer af brugerfladen, og fremtidssikret ift. fortsat drift.

Værktøjet KAMP til screening af arealanvendelser og oversvømmelser er opdateret. For alle kyststrækninger fremgår 100 års hændelser, og for udvalgte kysttrækninger også 10.000 års hændelser, nu af både brugerfladen og i screeningsrapporten.
I selve kortet er der på baggrund af brugerhenvendelser foretaget en række justeringer af den visuelle præsentation således at arealdata som kommunegrænser, vandoplande, samt berørte huse og veje nu endnu nemmere kan adskilles visuelt.
For vandløbsoversvømmelser er fremvisningen ændret og fremstår nu visuelt i 40x40 cm høj opløsning, på samme måde som påvirkningsberegningerne hele tiden har været det.
Endvidere er der foretaget andre mindre tilpasninger og brugervenlighedforbedringer, herunder hurtigere udarbejdelse af screeningsrapport som nu i gennemsnit tager ca. 30 sekunder at klargøre.

 

Fakta om Kamp
Screeningsværktøjet KAMP er en forkortelse for Klimatilpasning- og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere og er udviklet af Danmarks Miljøportal for Miljøstyrelsen til Klimatilpasning.dk.
Værktøjet er især rettet mod miljø- og planmedarbejdere i kommunerne, og søges løbende udbygget og forbedret.
Kamp er et screeningsværktøj, som sammenstiller udvalgte, eksisterende nationale data, beregninger og fremskrivninger og viser, hvor disse data peger på områder, hvor der er mulige vandpåvirkninger, som der kan være behov for at se nærmere på. KAMP indeholder således ikke detaljerede lokale data og modeller – såsom hvordan lokale kloakker og nedsivning kan afhjælpe ved ekstremregn, eller hvordan lokale, allerede planlagte klimasikringsprojekter vil kunne hjælpe. Antagelsen er dog ofte ikke langt fra virkeligheden, når vi rammes af de helt store ekstremvejrshændelser. For ved skybrud vil kloakkerne ofte ikke kunne følge med, og jorden vil bliver vandmættet efter længere perioder med regn.
KAMP opdaterer og erstatter over tid tidligere værktøjer, som har været tilgængelige på Klimatilpasning.dk. Desuden kan KAMP’s rapportfunktionalitet give brugeren en screeningsrapport i PDF-form, og det er muligt at downloade en QGIS-fil, der gør, at man nemt kan arbejde videre i egne systemer og lokale datasæt.

 Kamp Sized

Eksempel på kortudsnit i screeningsværktøjet, der viser en forventet 100 års havvandstandshændelse fra DMI’s Klimaatlas i slut århundrede i Køge Bugt, samt hvilke veje og bygninger, der potentielt kan blive påvirket heraf.