Februar

IPCC's sjette hovedrapport del 2

28. februar 2022
Klimaforandringer rammer verden skævt, lyder budskabet i seneste rapport fra FN’s Klimapanel, der har fokus på konsekvenser af klimaforandringer og muligheder for tilpasning. Flere mennesker fordrives, dødeligheden stiger, sundheden falder og økosystemer trues. I takt med at temperaturen stiger, øges risikoen for uoprettelige skader og behovet for klimatilpasning.

Miljøstyrelsen lancerer nyt værktøj til udtagning af lavbundsjorde

28. februar 2022
Med det nye klima-lavbundskort bliver det nemmere for private såvel som kommuner og styrelser at udpege egnede arealer til udtagning under klima-lavbundsordningen.

Øresundsbroen bliver stormflodssikret for 60 mio. kroner

23. februar 2022
Den store investering fra Øresundsbro Konsortiet skal gå til stormflodssikring af både Peberholm og Kastrup Halvø over de næste fire år.

Danmark får snart sin største skybrudstunnel hidtil

22. februar 2022
HOFOR, Novafos og Frederiksberg Forsyning har brugt de sidste par år på forundersøgelser og boringer for at finde en placering for en skybrudstunnel under Svanemøllen.

Nyt nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk

22. februar 2022
Læs det nyeste nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk, der bl.a. omhandler et nyt værktøj til vurdering af LAR-elementer, en ny rapport om samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser, samt tre nye cases af klimatilpasning.

Ny analyse fra EEA viser omkostningerne af ekstreme vejrhændelser i Europa

16. februar 2022
I de sidste 40 år har ekstreme vejrhændelser kostet Europa 85.000-145.000 dødsfald og omkring en halv billion euro, hvor mindre end en tredjedel af tabene var forsikret.

Havvandsstigninger truer sjælden dansk natur, viser ny rapport

16. februar 2022
En ny rapport udviklet af COWI og SDU konkluderer at det stigende havvandspejl, grundet klimaforandringerne, vil påvirke kystnaturen over de næste 50 og 100 år. Resultaterne peger i retning af et forandret Dansk kystlandskab.

Ny rapport om samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser og investeringer i klimatilpasning

10. februar 2022
Rapporten er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) for Miljøministeriet og er baseret på en vurdering af eksisterende danske og internationale studier.

Strandvejen i Hørsholm skal rettes med sandstrand

1. februar 2022
Kystsikringsplanen for Strandvejen mellem Bukkeballevej og Mikkelborg blev vedtaget enstemmigt i Klima- og Miljøudvalget i Hørsholm.
Viser 1 - 9 ud af 9